Therapeutische technieken

Zoals gezegd zet ik diverse technieken in in een traject. Hieronder zal ik per techniek kort uitleggen wat het inhoudt en waar het voor bedoeld is. 

delenwerk: ego state therapie

Ego State betekent letterlijk ‘ik-toestand’. Je kunt verschillende kanten in jezelf herkennen. Je hebt bijvoorbeeld een ‘gevoelige kant’, maar je hebt misschien ook een kant waarin je regels stelt en overtuigingen hebt of wellicht een kant waarin je genuanceerd en oplossingsgericht bent. Deze verschillende kanten van jezelf zijn je ‘deelpersoonlijkheden’. Op deze delen van je persoonlijkheid wordt in verschillende situaties een beroep gedaan en die komen dan in actie. Echter, niet altijd neemt het juiste deel het voortouw. Dat zijn die momenten waarop je eigenlijk anders wilt reageren dan je doet en dat gewoon niet voor elkaar krijgt.

Uitspraken als “Ik moet zoveel van mezelf” of “Ik doe dingen die ik eigenlijk niet wil doen” wijzen op een deelpersoonlijkheid die zo sterk is dat je in bepaalde situaties het roer niet meer in handen hebt. Het is net alsof ‘iets’ in je bepaalt hoe jij op die momenten handelt.

Met Ego State therapie ga je onder mijn begeleiding in gesprek met het deel van jou dat het ongewenste gedrag vertoont, dat je belemmert. Het is een hele concrete techniek waarbij ik werk met stoelen in de praktijkruimte. Zo krijgt ieder deel zijn plaats, kun je er contact mee maken maar er ook van een afstand naar kijken.

Samen kunnen we het belemmerende deel herdefiniëren en meer naar de achtergrond dirigeren, zodat het je niet meer zo in de weg staat. ​Het bewustzijn en de inzichten gaan mee naar huis. 

 
 

genogram

Het genogram is een soort van stamboom aan de hand waarvan we, gebruik makend van vaste symbolen, je familie in kaart brengen.

 Je maakt zelf het genogram, ik help je met het gebruik van de nodige symbolen en zal intussen vragen stellen. Wat is er te vertellen over je herkomstfamilie, dus je ouders, broers en zussen, grootouders of soms zelfs nog een generatie terug. En hoe ziet je huidige familie eruit. Kinderen, partners, ex-partners etc. 

Door het samen met jou, bijna spelenderwijs maken van het genogram krijg ik goed zicht op wat belangrijke thema’s zijn binnen de familie, of er sprake is van ingrijpende gebeurtenissen, misschien wel over generaties heen. 

We brengen alles wat van invloed zijn op de dynamiek binnen het familiesysteem (zie ook systemisch werk) in kaart. De informatie uit het genogram zal ik gedurende het hele traject gebruiken. 

 

hypnotherapie

Bij Hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een vorm van geconcentreerde aandacht: trance. Trance wil niets anders zeggen dan dat je met mijn hulp gemakkelijker contact kunt maken met je onderbewustzijn. In je onderbewustzijn kunnen vergeten gebeurtenissen, gevoelens en overtuigingen zijn opgeslagen die een rol spelen bij jouw hulpvraag. In trance raakt je dagelijks bewustzijn wat op de achtergrond en kun je makkelijker contact maken met je innerlijk. Daardoor krijg je inzicht in motieven en klachten die een rol spelen bij jouw hulpvraag en kan het genezingsproces op gang komen. In trance blijf je de volledige controle behouden over jezelf. Het enige wat verandert is dat je onderbewuste bewust wordt gemaakt.

Om je een idee te geven van hoe hypnose werkt, kan ik je verwijzen naar een hele interessante documentaire hierover. Klik daarvoor hier.

 

innerlijk kind werk

Wietske, 1967

Ieder kind komt situaties tegen die pijnlijk zijn en zal dan -onbewust- iets doen om die pijn niet te voelen. Dat noemen we overlevingsstrategieën. Deze hebben tot doel om je als kind te beschermen, ze zijn heel helpend en zelfs broodnodig. 

​Echter, wanneer je opgroeit en volwassen wordt, kan het zijn dat de herinneringen aan een nare, onveilige en onzekere jeugd op de achtergrond zijn geraakt, maar dat de overlevingsstrategieën blijven bestaan. Ze zijn dan belemmerend in plaats van helpend. Je blijft als volwassene hetzelfde gedrag vertonen dat in je jeugd noodzakelijk was, met als gevolg dat je bepaalde kwaliteiten niet kunt laten zien of voelen. Je kunt dan denken aan onbevangenheid, gevoeligheid, plezier, humor, spontaniteit, jezelf laten horen etc. Hoe ouder je wordt, hoe meer last je kunt krijgen van het in standhouden van overlevingsstrategieën. Ze kosten onnodig veel energie, je wordt sneller boos, kunt prikkelbaar zijn, verdrietig of uitgeblust. 

​Innerlijk kind werk is het onderzoeken waar jouw pijnstukken zitten, wat je hebt moeten doen om het te overleven vroeger en waar en hoe een overlevingsstrategie is ontstaan. We werken door het inzetten van verschillende therapeutische technieken met de ervaring en de beleving die je als kind had, toen je nog volledig afhankelijk was van je ouders of verzorgers. Je wordt je ervan bewust dat de overlevingsstrategie al heel lang niet meer nodig is, dat die je hindert om vrij en onafhankelijk te zijn. Je krijgt weer toegang tot je eigen essentiële kwaliteiten en je kunt het heden gaan beleven voor wat het is: onbevangen, onafhankelijk en met iedere dag weer een keus. 

 
 

metafoor

In de therapie maak ik gebruik van metaforen die ik in verhaalvorm giet, helemaal afgestemd op jou als cliënt, met jouw hulpvraag en jouw doelstelling. Een metafoor bevat een boodschap die je als het goed is kunt vertalen naar je eigen situatie. Een verhaal dat voor jou herkenbaar is maar dat je net een andere kijk kan geven op het probleem. Dat altijd goed afloopt en je een oplossing biedt. 

Het schrijven van een metafoor doe ik naar eigen inzicht, intuïtief, meestal in de loop van een traject als het verhaal echt ‘ontstaat’. Ik lees je de metafoor voor en die krijg je mee naar huis. De ervaring leert dat het voor jou als cliënt echt een kadootje is.

Een voorbeeld is hier te downloaden.

Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Bij Rationeel-Emotieve Therapie (RET) ligt de nadruk op je gedachten en overtuigingen. 

Bij RET-therapie help ik je bij het opsporen van negatieve, irrationele gedachten en kan ik je leren om deze te vervangen door rationele helpende gedachten. Je gaat op zoek naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en je krijgt een meer realistische kijk op jezelf en je omgeving. 

Dat doe ik door samen met jou een gebeurtenis te analyseren aan de hand van 5 G’s:

  1. Gebeurtenis

  2. Gedachten

  3. Gedrag

  4. Gevoel

  5. Gevolg

RET is een hele concrete therapievorm die je, nadat we er samen mee gewerkt hebben ook zelfstandig kunt toepassen.

 
 

regressietherapie

Bij regressietherapie ga je met mijn hulp terug in de tijd. Daarbij worden situaties of gebeurtenissen herbeleefd en kunnen belemmeringen in het heden worden opgeheven. Oude, niet verwerkte situaties kun je alsnog verwerken en vastgezette emoties en overtuigingen kun je loslaten. Dat is het doel van regressie, je slaat als het ware een brug naar het moment dat een probleem is ontstaan.

systemisch werk: familieopstellingen

Overal in de maatschappij vormen mensen met elkaar verbanden. Bijvoorbeeld binnen families, op school, op het werk of binnen een vereniging. Zo’n verband noemen we een systeem, elk lid van een systeem heeft daarin een eigen plek. Een systeem is voortdurend op zoek naar balans en verlangt dat ieder zijn juiste plek heeft. Is een systeem niet in balans,  dan is dat invloed op zowel het individu als op de groep en kan dat leiden tot ‘verstrikkingen’.  

 

Met behulp van een systeemopstelling wordt het systeem doorgelicht en wordt de dynamiek naar het bewustzijnsniveau getild. 

 

In mijn praktijk help ik je om met behulp van poppetjes jouw systeem in kaart te brengen. Ik zal je dan vragen om de poppetjes op te stellen naar het voorbeeld van het gezin van herkomst, je huidige gezin, je werksituatie of wat zich voordoet, waar je graag (meer) zicht op wilt krijgen. In welk systeem je vastloopt.  

Zo kijk ik samen met jou naar de dynamiek in het systeem en maken we patronen binnen het systeem bewust. Mijn ervaring is dat alleen al het werken met de poppetjes veel inzicht geeft en ook mogelijkheden om dingen te veranderen, los te laten. 

Het biedt ook veel informatie en aanknopingspunten voor mij om jou verder te helpen bij het bereiken van jouw doelstelling. Ik vind het echt verbluffend wat er uit een opstelling met poppetjes naar voren kan komen. 

 

EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR is een therapie voor mensen die met traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. 

EMDR wordt volgens een vaste procedure toegepast en is een volwaardige en effectieve therapuetische methode. Het is een kortdurende therapievorm en werkt vaak snel. Meer informatie over EMDR kun je hier vinden.